Overzicht

Bijzonderheden

BYOD:
Binnen de Rabobank Nederland geldt het BYOD (Bring Your Own Device) concept. De Rabobank gaat er vanuit dat binnen 2 weken na de start van de opdracht de virtuele Rabobank netwerkomgeving met een eigen laptop benaderbaar is. Rabobank stelt geen Rabobank Laptops meer beschikbaar voor externen vanaf 2 weken na de start van de opdracht.

De bankierseed voor medewerkers van de Rabobank
Op 18 november 2014 heeft de Eerste Kamer het Voorstel tot wijziging van de Wet Financiële Markten inzake de bankierseed aangenomen. Dit betekent dat alle bankmedewerkers die in Nederland werkzaam zijn vanaf 1 april 2015 verplicht zijn de bankierseed (eed of belofte) af te leggen, met de daaraan verbonden gedragsregels en tuchtrecht. Bestuurder van de Rabobank hebben de eed al afgelegd in 2013. De bankierseed geldt voor interne en externe medewerkers.

Door het afleggen van de eed bevestigt een medewerker dat hij zich aan de gedragsregels houdt die door de Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB) zijn opgesteld voor bankmedewerkers. Deze zijn onderdeel van het Statuut Code Banken. De Rabobank gedragscode is gebaseerd op de NVB gedragsregels. Dit document is toegevoegd als bijlage.

Het afleggen van de eed is verplicht. Weigering van het afleggen van de eed is reden om de inzet van een medewerker te beëindigen of geen contract aan te bieden.

De gegevens van de aangeboden kandidaat dient volledig te worden ingevuld. Als blijkt dat dit niet volledig is ingevuld, kan de kandidaat niet starten en levert dit vertraging op.

Let op: bij aanbieden is het van belang dat alle persoonsgegevens correct en volledig zijn ingevuld. Mocht achteraf blijken dat dit niet het geval is, dan loopt de inzet mogelijk vertraging op.

Rolomschrijving en taakafspraken

Let op: Voor deze aanvraag geldt een inwerkperiode van 2 weken tegen nultarief. Bij een aanbieding dient u hier akkoord voor te geven. Tevens is het Kavel Addendum van toepassing op deze aanvraag.

Taal : Nederlands
Selection Criteria:
Doing some lab exercise can be part of the selection

Job purpose: 
Datacenter Networks work in a Scrum team to deliver new services and improve existing services and maintain the central environment of network components. The connections within/between the datacenters of the Rabobank and the global WAN connectivity’s.

Duties and responsibilities:
• Provide 2nd and 3rd line support to fix incidents or problems, during business hours and during standby:
o Of Gateway solutions providing access to Internet and Financial Markets, based on Cisco and Juniper product ranges.
o Of Local Area Network solutions based on the Cisco Ethernet Switching product range including Nexus, and HPE Comware Switches.
o Of Wide Area Network solutions based on the Cisco and Juniper product ranges.
o Of Application Delivery Services, based on F5 product ranges.
• Provisioning and engineering of network services
• Security & Compliance
• Input for capacity planning
• Operational capacity management
• Owns relationship with stakeholders and vendors
• Gathers requests for changes in services
• Manage software and hardware licenses and device upgrades where required.
• Run usage reports
• Maintain operational support procedures
• Create and solve change and problem tickets
• Maintain CMDB

Qualifications/ Experience:
• Experience with routing/switching/VPN/Firewalls/DNS and load balancers as Network Engineer
• Knowledge and experience with Datacenter environments is a must
• Knowledge and certification at Cisco CCNP level
• Knowledge and certification at Juniper JNCIA-Junos level
• Deployment and support of Local and Wide Area Networks
• Good experience in support and deployment of OSPF and BGP routing protocol
• Good experience in support and deployment of QoS and traffic contracts in LAN/WAN.
• Good experience in support and deployment of VPLS /MPLS networks delivering layers 2 & 3 VPN and Traffic Engineering solutions.
• Good experience in support and deployment of Local Area Networks at layer 2 & 3, Spanning Tree, Trunking, VLANs, Multi-Layer Switching
• Good knowledge and understanding of Router ACLS, creating rule set changes and troubleshooting.
• Good experience of working with vendors such as carriers.
• Experience in support of IP Multicast based on Cisco product range.
• Familiarity and usage of Network Management tools such as HP NNMi, InfoVista, Netflow, Voyence, Splunk, Infoblox IPAM
• Experience with F5 Load balancers
• Familiarity with protocol analysis tools such as Network General Sniffer/Wildpackets
• Good working knowledge of Microsoft networking infrastructure and Linux systems, DNS, DHCP, WINS, AD.

Working conditions:
This job role is split between operational work and project work (85%/15%). A shift system is operation between 07:00 -19:00, on call required. Most changes are planned outside business hours to minimize business impact.

Gevraagde certificeringen:

Vereistenprofiel
Rabobank Right part 1 t/m 6
Indien u 1 of meerdere van de bovenstaande certificaten reeds in uw bezit heeft is dit een pre. U dient dit bij uw aanbieding te specificeren. Indien wij geen specificering ontvangen gaan wij ervan uit dat u deze niet heeft.

Aantal uren:

40 uur per week

Periode:

01-12-2017 t/m 30-06-2018

Optie tot verlenging:

Ja